Nowe listopadowe ceny

Zmianie uległy warunki niektórych karnetów. Niestety, ale trzeba się dopasować do realiów codzienności.

Generalnie średnia podwyżka cen to dokładnie 8,1% wszystkich karnetów. Jedynym wyjątkiem jest karnet OPEN NON-STOP, którego cena pozostała bez zmian, aby choć trochę docenić osoby zaangażowane w swój ciągły rozwój.

Razem ze zmianą cen ruszyło planowanie systemu motywacyjnego, który ma zniwelować odczucie zmian cen, a który zostanie wprowadzony najpóźniej od stycznia nowego roku.

Aktualne ceny można zobaczyć w karcie Cennik aplikacji Fitssey.