Nowy grafik od października

Od października (pierwszy pełny tydzień) pojawi się nowy schemat tygodnia, który większy nacisk położy na ukierunkowanie zajęć na sprawność typową dla biegów OCR. Nie będzie to jednak tylko wiszenie na drążku, bo biegi z przeszkodami wymagają wielokierunkowej sprawności. Zajęcia #OUT zostaną zamienione na obwody, a ich nazwa zmieni się na #CROSS pozostanie bez zmian.

Razem z planowaną zmianą z grafiku znikną zajęcia wyłącznie biegowe, a ich zakres zostanie włączony do zajęć #OCR. Zatem będzie to połączenie elementu biegowego z wydolnością przeszkodową.

W okresie jesienno-zimowym będzie znacznie więcej rozgrzewającego ruchu połączonego z ćwiczeniami siłowymi, a znacznie mniej stabilizacji, której było znacznie więcej w okresie letnim.

Aktualny grafik zajęć można zobaczyć na stronie Plany tygodnia