Zmiana regulaminu zajęć grupowych od 17 listopada 2021

Uległ zmianie regulamin zajęć grupowych: https://kontenerformy.pl/regulaminy/regulamin-zajec-grupowych-2021-11-17/

Wszystkie karnety zakupione przed datą zmiany wskazanego regulaminu oczywiście pozostają bez zmian regulaminowych.

Zmiana regulaminu zostaje opublikowana na stronie i w kanale informacyjnym Telegram w dniu wprowadzenia.