Polityka prywatności

Regulaminy zajęć grupowych

Regulamin zajęć grupowych od 24 listopada 2021

Najważniejsze zmiany:
1. III. Sprawy organizacyjne:
– pkt. 4 – wskazanie odpowiedzialności opiekuna Podopiecznego niepełnoletniego w trakcie trwania Zajęć.
2. IV. Aplikacja zapisów:
– pkt. 7 – zmienione wymuszenie zgody na treści marketingowe.
3. VII. Zajęcia:
– pkt. 4 – dodanie informacji o Zajęciach widocznych w grafiku w przyszłości.

Inne zmiany to poprawki stylistyczne, interpunkcyjne lub przeredagowania poprawiające czytelność, ale nie zmieniające sensu brzmienia.

Czytaj »

Regulamin zajęć grupowych od 17 listopada 2021

Najważniejsze zmiany:
1. II. Kontener Formy
– wskazanie strony z aktualnymi i archiwalnymi danymi firmowymi, w tym danymi kontaktowymi.
2. V. Formy płatności
– aktualizacja danych Operatora płatności.
3. VI. Karnety
– dodanie źródła zakupu karnetów o sklep.kontenerformy.pl;
– modyfikacja warunków aktywacji karnetów.
4. IX. Zwroty i reklamacje
– modyfikacja sformułowań podmiotów objętych możliwością zwrotów;
– modyfikacja terminu zwrotów do 14 dni;
– modyfikacja terminu odpowiedzi do 14 dni.
5. X. Postanowienia końcowe
– doprecyzowanie strony zbiorczej regulaminów zajęć grupowych;
– dodanie kanału informacyjnego Telegram.
6. Drobne zmiany pisarskie i inne w opublikowanym regulaminie.

Czytaj »

Regulamin zajęć grupowych od 11 października 2020

Najważniejsze zmiany:
1. I. Definicje
– przedefiniowanie „Regulamin ogólny” na „Polityka prywatności”;
– dodanie „Operator płatności” i „Korespondencja”;
– usunięcie „Kontrakt”.
2. Dodanie informacji firmowych (II. Kontener Formy).
3. Zmiana adresu dla Korespondencji o tematyce związanej z Zajęciami.
4. Zmiana czasu aktywacji Karnetów.
5. Zmiana ilości zawieszeń karnetów.
6. Dodanie informacji o zwrotach i reklamacjach.

Czytaj »

Promocje

Uzupełnienia

Pozostałe