Podstawowe informacje o firmie aktualne na dzień 17 września 2020 r. (rejestracji).

 1. Dane rejestrowe

  1. Nazwa pełna: Kontener Formy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
  2. Nazwa skrócona: Kontener Formy Sp. z o.o.
  3. Siedziba (adres rejestrowy): ul. Osowska 12, 81-045 Gdynia.
  4. Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
  5. Numer KRS: 0000860567.
  6. Data rejestracji: 17 września 2020 r.
  7. Kapitał spółki: 5.000,00 PLN w całości wpłacony w gotówce.
  8. Numer REGON: 387053290.
 2. Dane finansowe

  1. Numer NIP: 9581710505.
  2. Status VAT: czynny płatnik podatku VAT.
  3. Główny rachunek bankowy: 62 1140 2004 0000 3102 8046 3834.
  4. Bank głównego rachunku: mBank S.A.
 3. Dane kontaktowe

  1. Adres korespondencji tradycyjnej: adres siedziby (pkt. I.2.).
  2. Telefon kontaktowy: +48 502-204-333.
  3. Adres korespondencji elektronicznej (ogólnej): kontakt@kontenerformy.pl
 4. Zarząd

  1. Prezes Zarządu: Łukasz Konarski
 5. Przedmiot działalności (PKD)

  1. 85.51 Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
  2. 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
  3. 93 Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna
  4. 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna
  5. 86.90.D Działalność paramedyczna
  6. 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
  7. 47 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi
  8. 46 Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi
  9. 74 Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna