ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

Obowiązuje od 13 czerwca 2018 r.

 1. Sprawy organizacyjne

  1. Niniejszy dokument jest integralną częścią Regulaminu grupowych zajęć sportowych.
  2. Sformułowania rozpoczynane dużą literą są zgodne z Definicjami Regulaminu.
  3. Razem z akceptacją Regulaminu i Polityki prywatności Podopieczny akceptuje treść niniejszego dokumentu.
 2. Treść zgody

  1. W związku z udziałem w Zajęciach Kontenera Formy (dalej Organizator), wyrażam nieodpłatnie zgodę na to, aby mój wizerunek, głos i wypowiedź (wraz z imieniem i nazwiskiem) (dalej Wizerunek) w całości lub w postaci dowolnych fragmentów zostały wykorzystane w przygotowywanych przez Organizatora materiałach promocyjnych i marketingowych.
  2. Nieodpłatna zgoda odnosi się do wielokrotnego (nieograniczonego ilościowo, czasowo i terytorialnie) korzystania z mojego Wizerunku.
  3. Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo decydowania o formie i czasie wykorzystywania mojego Wizerunku przez niego samego oraz przez partnerów.
  4. Przyjmuję do wiadomości, że mam prawo złożyć pisemne odwołanie zgody, które nie skutkuje wstecz, a jedynie od daty potwierdzenia wpływu do Organizatora.
 3. Postanowienia końcowe

  1. Pisemne odwołanie zgody należy kierować na adres poczty elektronicznej iod@kontenerformy.pl lub korespondencją tradycyjną na adres siedziby Organizatora przesyłką rejestrowaną.
  2. Organizator potwierdzi każdorazowo otrzymanie odwołania zgody na adres poczty elektronicznej zarejestrowany w Profilu.

Strona wykorzystuje ciasteczka i inne technologie cyfrowe. Ich wykorzystanie opisane jest w Polityce prywatności.